| Več
Slovenska naravna zdravilišča v novo petletno obdobje s skupno strategijo SNZ 2020

Skupščina Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je sprejela Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015-2020. Dokument predstavlja partnerski projekt SPIRIT/STO in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč za krepitev prepoznavnosti zdraviliškega produkta v Sloveniji in postavlja strateški okvir ter določa ukrepe, orodja in konkretne aktivnosti za doseganje vizije, da slovenska naravna zdravilišča okrepijo položaj vodilnega turističnega produkta v Sloveniji in postanejo konkurenčna, ugledna in prepoznavna zdraviliška destinacija v Evropi, uvrščena med tri vodilne srednje evropske zdraviliške destinacije.

Ključni strateški cilj za slovenska naravna zdravilišča je povečati število prenočitev do leta 2020 na 3,3 milijone evrov, kar predstavlja 20-odstotno povečanje, in ustvariti 300 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja, kar pomeni v prihodnjih petih povečanje za 30 odstotkov.

Cilje bodo, kot so zapisali v strategije, dosegli s povečanjem konkurenčnosti slovenske zdraviliške ponudbe, katere temelj je strateški razvojni model oziroma delo na petih prioritetnih področjih: produktivnost, produkt, kakovost, povezano in ciljno trženje ter krepitev skupne krovne znamke.

Strategija opredeljuje potrebne ukrepe na treh ravneh, to je na nacionalni ravni, na ravni povezovanja 15 slovenskih naravnih zdravilišč in na ravni podjetij.

Krovna produktna strategija opredeljuje štiri osrednje produkte (zdravstveni turizem v zdraviliščih, medical wellness, selfness kot nadgradnja wellnessa ter termalni oddih in aquafun) in dva nišna produkta (priprave športnikov in kongresni turizem). Skupne aktivnosti bodo zdravilišča izvajala na štirih ključnih trgih in petih potencialnih trgih, večji poudarek v trženju bodo namesto sejmov dobila druga orodja za bolj ciljno delovanje na trgu zdravstvenega turizma, prav tako nastopanje pod skupno znamko v okviru krovne turistične promocije Slovenije.

Za novega predsednika za obdobje dveh let so na skupščinisoglasno izvolili Jožeta Berusa, direktorja Term Krka.

Celoten dokument strategije jeobjavljen na spletnistrani SSNZ.

Postojnska jama, največja slovenska znamenitost, 24 kilometrov rovov, galerij, veličastnih dvoran in igrivih skulptur, je edina jama z dvotirno železnico na svetu, kjer lahko doživite vznemirljivo vožnjo z vlakcem skozi osupljivo lepo podzemno krajino... več

Družba BTC je z dolgoročno vizijo v nekdanjem ljubljanskem ruralnem mestnem območju zgradila mesto v mestu - BTC CITY, v katerem... več

Odkrivajte Evropo z nami! Spoznajte vznemirljive ulice in utrip velemest, doživite prostrane širjave, čarovnije narave in skrivnostne trdnjave... več